Di San Tram Nam Long Tieng

50 End Di Sản Trăm Năm

Di Sản Trăm NămA Hundred Year's Inheritance

  Thám Tử Lừng Danh Conan 1

  Thám Tử Lừng Danh Conan

  1282
  Dragon Ball Z 2

  Dragon Ball Z

  877
  Naruto Shippruden 3

  Naruto Shippruden

  411
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 4

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  344
  Aki Sora 5

  Aki Sora

  329
  Shingeki No Kyojin 6

  Shingeki No Kyojin

  294
  Đảo Hải Tặc - One Piece 7

  Đảo Hải Tặc - One Piece

  287
  Sứ Giả Ichigo 8

  Sứ Giả Ichigo

  285
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  275
  Inazuma Eleven 10

  Inazuma Eleven

  257
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  148
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  140
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 3

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  125
  Lan Quế Phương 3 4

  Lan Quế Phương 3

  81
  Doreamon : Stand By Me 5

  Doreamon : Stand By Me

  69
  The Technicians 6

  The Technicians

  67
  Pháp Luật Vô Hình 7

  Pháp Luật Vô Hình

  64
  Nữ Đặc Công X 8

  Nữ Đặc Công X

  55
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  49
  Highschool Dxd Ss2 10

  Highschool Dxd Ss2

  47
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  4744
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  3858
  The Technicians 3

  The Technicians

  1623
  Pháp Luật Vô Hình 4

  Pháp Luật Vô Hình

  1581
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 5

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  1441
  Pinocchio Vietsub 6

  Pinocchio Vietsub

  1430
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  1199
  Highschool Dxd Ss2 8

  Highschool Dxd Ss2

  977
  High School Dxd 9

  High School Dxd

  890
  Naruto Shippruden 10

  Naruto Shippruden

  888