Dan Troi Tap 35

Tập 36 Hết Đàn Trời Vtv1

Đàn Trời Vtv1Đàn Trời 2012

  Sứ Giả Ichigo 1

  Sứ Giả Ichigo

  222
  Shugo Chara! 2

  Shugo Chara!

  102
  Vua Trò Chơi : Yu Gi Oh Duel 3

  Vua Trò Chơi : Yu Gi Oh Duel

  88
  Bí Mật Của Nana 4

  Bí Mật Của Nana

  70
  Nozoki Ana 18+ 5

  Nozoki Ana 18+

  64
  Mỹ Nam Đường Triều 6

  Mỹ Nam Đường Triều

  57
  Thợ Săn Ẩm Thực 7

  Thợ Săn Ẩm Thực

  44
  Dragon Ball Z 8

  Dragon Ball Z

  40
  Bác Sĩ Khát Máu 9

  Bác Sĩ Khát Máu

  40
  Sword Art Online 10

  Sword Art Online

  39
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  820
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  463
  Naruto : Kết Thúc 3

  Naruto : Kết Thúc

  310
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  246
  Maken Ki 5

  Maken Ki

  217
  High School Dxd 6

  High School Dxd

  202
  The Technicians 7

  The Technicians

  198
  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú 8

  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú

  176
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 9

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  165
  Shugo Chara! 10

  Shugo Chara!

  134
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  5186
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  3480
  The Technicians 3

  The Technicians

  2058
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 4

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  1836
  Sứ Giả Ichigo 5

  Sứ Giả Ichigo

  1551
  Maken Ki 6

  Maken Ki

  1374
  High School Dxd 7

  High School Dxd

  1312
  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú 8

  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú

  1309
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  1286
  Naruto : Kết Thúc 10

  Naruto : Kết Thúc

  1243