Dac Khu 13 Vung Dat Bat Tri Long Tieng

HD Đặc Khu B13 : Vùng Đất Bất Trị

Đặc Khu B13 : Vùng Đất Bất TrịDistrict 13 2004

HD Đặc Khu B13: Tối Hậu Thư

Đặc Khu B13: Tối Hậu ThưDistrict 13: Ultimatum 2009

  Aki Sora 1

  Aki Sora

  241
  Dragon Ball Z 2

  Dragon Ball Z

  209
  Nozoki Ana 18+ 3

  Nozoki Ana 18+

  177
  Shugo Chara! 4

  Shugo Chara!

  170
  Thám Tử Lừng Danh Conan 5

  Thám Tử Lừng Danh Conan

  145
  Cô Gái Đến Từ Địa Ngục 3 6

  Cô Gái Đến Từ Địa Ngục 3

  104
  Sứ Giả Ichigo 7

  Sứ Giả Ichigo

  101
  Tổng Hợp Các Phần Pokemon 8

  Tổng Hợp Các Phần Pokemon

  101
  Naruto Shippruden 9

  Naruto Shippruden

  99
  Đảo Hải Tặc - One Piece 10

  Đảo Hải Tặc - One Piece

  97
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  1315
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  1145
  The Technicians 3

  The Technicians

  629
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 4

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  607
  Pháp Luật Vô Hình 5

  Pháp Luật Vô Hình

  445
  Shugo Chara! 6

  Shugo Chara!

  290
  Highschool Dxd Ss2 7

  Highschool Dxd Ss2

  272
  Lan Quế Phương 3 8

  Lan Quế Phương 3

  259
  Naruto Shippruden 9

  Naruto Shippruden

  257
  Nữ Đặc Công X 10

  Nữ Đặc Công X

  251
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  4132
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  3387
  The Technicians 3

  The Technicians

  1375
  Pháp Luật Vô Hình 4

  Pháp Luật Vô Hình

  1364
  Pinocchio Vietsub 5

  Pinocchio Vietsub

  1355
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 6

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  1115
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  1050
  Highschool Dxd Ss2 8

  Highschool Dxd Ss2

  802
  High School Dxd 9

  High School Dxd

  802
  Naruto Shippruden 10

  Naruto Shippruden

  759