Dac Khu 13 Thuyet Minh

Thuyết Minh Đặc Khu B13: Tối Hậu Thư

Đặc Khu B13: Tối Hậu ThưDistrict 13: Ultimatum 2009

HD Đặc Khu B13 : Vùng Đất Bất Trị

Đặc Khu B13 : Vùng Đất Bất TrịDistrict 13 2004

  Shugo Chara! 1

  Shugo Chara!

  984
  Sứ Giả Ichigo 2

  Sứ Giả Ichigo

  708
  Nozoki Ana 18+ 3

  Nozoki Ana 18+

  517
  Aki Sora 4

  Aki Sora

  413
  Quiái Hiệp Nhất Chi Mai 5

  Quiái Hiệp Nhất Chi Mai

  225
  Đi Tìm Hạnh Phúc 6

  Đi Tìm Hạnh Phúc

  189
  Kế Hoạch A 1 - Thành Long 7

  Kế Hoạch A 1 - Thành Long

  177
  Đại Đường Nữ Tuần Án 8

  Đại Đường Nữ Tuần Án

  159
  Đội Quân Sấm Sét 9

  Đội Quân Sấm Sét

  142
  Kimi Ni Todoke Season 1 10

  Kimi Ni Todoke Season 1

  136
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  680
  Sứ Giả Ichigo 2

  Sứ Giả Ichigo

  601
  Kế Hoạch A 1 - Thành Long 3

  Kế Hoạch A 1 - Thành Long

  594
  Aki Sora 4

  Aki Sora

  412
  Nữ Y Tá Sexy 5

  Nữ Y Tá Sexy

  268
  Sắc Giới 6

  Sắc Giới

  258
  Tiểu Thư Đi Học 7

  Tiểu Thư Đi Học

  209
  Đi Tìm Hạnh Phúc 8

  Đi Tìm Hạnh Phúc

  202
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  199
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 10

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  178
  Kế Hoạch A 1 - Thành Long 1

  Kế Hoạch A 1 - Thành Long

  562
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  452
  Sứ Giả Ichigo 3

  Sứ Giả Ichigo

  346
  Aki Sora 4

  Aki Sora

  267
  Nữ Y Tá Sexy 5

  Nữ Y Tá Sexy

  152
  Sắc Giới 6

  Sắc Giới

  140
  Tiểu Thư Đi Học 7

  Tiểu Thư Đi Học

  123
  Maken Ki 8

  Maken Ki

  116
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  113
  Ma Nữ Đáng Yêu 10

  Ma Nữ Đáng Yêu

  108