Vua Trò Chơi : Yu Gi Oh Zexal Tap 68

Tập 79 Vua Trò Chơi : Yu Gi Oh Zexal

Vua Trò Chơi : Yu Gi Oh ZexalYu-gi-oh! Zexal 2011

  Aki Sora 1

  Aki Sora

  406
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  357
  Thám Tử Lừng Danh Conan 3

  Thám Tử Lừng Danh Conan

  250
  Dragon Ball Z 4

  Dragon Ball Z

  245
  Shugo Chara! 5

  Shugo Chara!

  245
  High School Dxd 6

  High School Dxd

  243
  Diabolik Lovers 7

  Diabolik Lovers

  225
  Sứ Giả Ichigo 8

  Sứ Giả Ichigo

  196
  Đảo Hải Tặc - One Piece 9

  Đảo Hải Tặc - One Piece

  173
  Tổng Hợp Các Phần Pokemon 10

  Tổng Hợp Các Phần Pokemon

  154
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  968
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  765
  The Technicians 3

  The Technicians

  499
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 4

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  485
  Pháp Luật Vô Hình 5

  Pháp Luật Vô Hình

  331
  Shugo Chara! 6

  Shugo Chara!

  204
  Highschool Dxd Ss2 7

  Highschool Dxd Ss2

  194
  Nữ Đặc Công X 8

  Nữ Đặc Công X

  168
  Naruto Shippruden 9

  Naruto Shippruden

  168
  High School Dxd 10

  High School Dxd

  163
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  3785
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  3007
  Pinocchio Vietsub 3

  Pinocchio Vietsub

  1252
  Pháp Luật Vô Hình 4

  Pháp Luật Vô Hình

  1251
  The Technicians 5

  The Technicians

  1245
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 6

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  993
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  964
  High School Dxd 8

  High School Dxd

  739
  Highschool Dxd Ss2 9

  Highschool Dxd Ss2

  724
  Naruto Shippruden 10

  Naruto Shippruden

  670