Xem Phim Nhanh - Phim Chất Lượng Cao 2014

 • Người Sắt

  Người Sắt

  Iron Man 1
  FULL HD
  Người Sắt
  Iron Man 1
  Thể loại: Hành Động
  Năm: 2008

  Nội Dung: Tony Stark một nhà tư bản công nghiệp chuyên chế tạo vũ khí cho chính phủ. Trong một lần thử loại vũ khí mới chế tạo, anh bị bọn khủng bố bắt giữ và ép anh phát minh vũ khí cho chúng.Không còn đường thoát Tony đành chế tạo cho