Good Doctor Tap 14

Lồng Tiếng Thiên Thần Áo Trắng

Thiên Thần Áo TrắngGood Doctor 2013

  Naruto Shippruden 1

  Naruto Shippruden

  831
  Sứ Giả Ichigo 2

  Sứ Giả Ichigo

  576
  Aki Sora 3

  Aki Sora

  363
  Nozoki Ana 18+ 4

  Nozoki Ana 18+

  321
  High School Dxd 5

  High School Dxd

  307
  Shugo Chara! 6

  Shugo Chara!

  258
  Quiái Hiệp Nhất Chi Mai 7

  Quiái Hiệp Nhất Chi Mai

  229
  Dragon Ball Z 8

  Dragon Ball Z

  184
  Đông Cung Tây Lược 9

  Đông Cung Tây Lược

  181
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 10

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  176
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  205
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  160
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 3

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  122
  Maken Ki 4

  Maken Ki

  63
  Highschool Dxd Ss2 5

  Highschool Dxd Ss2

  56
  High School Dxd 6

  High School Dxd

  52
  The Technicians 7

  The Technicians

  45
  Đông Cung Tây Lược 8

  Đông Cung Tây Lược

  42
  Bóng Rổ Của Kuroko 3 9

  Bóng Rổ Của Kuroko 3

  42
  Tân Võ Tắc Thiên 2014 10

  Tân Võ Tắc Thiên 2014

  40
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  6849
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  5704
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 3

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  4244
  The Technicians 4

  The Technicians

  1935
  Maken Ki 5

  Maken Ki

  1827
  Shugo Chara! 6

  Shugo Chara!

  1596
  Tòa Lâu Đài Di Động Của Howl 7

  Tòa Lâu Đài Di Động Của Howl

  1537
  High School Dxd 8

  High School Dxd

  1423
  Tân Võ Tắc Thiên 2014 9

  Tân Võ Tắc Thiên 2014

  1357
  Pháp Luật Vô Hình 10

  Pháp Luật Vô Hình

  1335