Good Doctor Tap 12

Lồng Tiếng Thiên Thần Áo Trắng

Thiên Thần Áo TrắngGood Doctor 2013

  Sứ Giả Ichigo 1

  Sứ Giả Ichigo

  760
  Shugo Chara! 2

  Shugo Chara!

  460
  Khát Vọng Thượng Lưu 3

  Khát Vọng Thượng Lưu

  281
  Project K 4

  Project K

  226
  Aki Sora 5

  Aki Sora

  216
  Nữ Y Tá Sexy 6

  Nữ Y Tá Sexy

  203
  Nozoki Ana 18+ 7

  Nozoki Ana 18+

  194
  Khu Vườn Bí Mật 8

  Khu Vườn Bí Mật

  169
  Bản Tình Ca Mùa Đông 9

  Bản Tình Ca Mùa Đông

  139
  Running Man 10

  Running Man

  137
  Sứ Giả Ichigo 1

  Sứ Giả Ichigo

  53
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  39
  Aki Sora 3

  Aki Sora

  29
  Nữ Y Tá Sexy 4

  Nữ Y Tá Sexy

  28
  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng 5

  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng

  26
  Kế Hoạch A 1 - Thành Long 6

  Kế Hoạch A 1 - Thành Long

  25
  Võ Bò Cạp 7

  Võ Bò Cạp

  21
  No Game No Life 8

  No Game No Life

  20
  Utawarerumono 9

  Utawarerumono

  20
  Ladies Versus Butlers! Special 10

  Ladies Versus Butlers! Special

  20
  Kế Hoạch A 1 - Thành Long 1

  Kế Hoạch A 1 - Thành Long

  621
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  574
  Sứ Giả Ichigo 3

  Sứ Giả Ichigo

  441
  Aki Sora 4

  Aki Sora

  323
  Nữ Y Tá Sexy 5

  Nữ Y Tá Sexy

  198
  Sắc Giới 6

  Sắc Giới

  173
  Đi Tìm Hạnh Phúc 7

  Đi Tìm Hạnh Phúc

  146
  Maken Ki 8

  Maken Ki

  141
  Shugo Chara! 9

  Shugo Chara!

  140
  Tiểu Thư Đi Học 10

  Tiểu Thư Đi Học

  139