Good Doctor Tap 11

Lồng Tiếng Thiên Thần Áo Trắng

Thiên Thần Áo TrắngGood Doctor 2013

  Sứ Giả Ichigo 1

  Sứ Giả Ichigo

  431
  Di Sản Trăm Năm 2

  Di Sản Trăm Năm

  247
  Touch 3

  Touch

  187
  Thợ Săn Ẩm Thực 4

  Thợ Săn Ẩm Thực

  181
  Hunter X Hunter Season 2 5

  Hunter X Hunter Season 2

  179
  Nozoki Ana 18+ 6

  Nozoki Ana 18+

  164
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  159
  Code Geass R2 Season 2 8

  Code Geass R2 Season 2

  159
  Cùng Ngắm Mưa Sao Băng 9

  Cùng Ngắm Mưa Sao Băng

  157
  Nàng Đê Chang Kưm 2003 10

  Nàng Đê Chang Kưm 2003

  153
  Pháp Luật Vô Hình 1

  Pháp Luật Vô Hình

  59
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  56
  Nozoki Ana 18+ 3

  Nozoki Ana 18+

  46
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  23
  Zombie Dâm Đảng 5

  Zombie Dâm Đảng

  15
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 6

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  12
  Maken Ki 7

  Maken Ki

  10
  Hunter X Hunter Season 2 8

  Hunter X Hunter Season 2

  9
  Inazuma Eleven Go Chrono Stone 9

  Inazuma Eleven Go Chrono Stone

  8
  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú 10

  Cuộc Phiêu Lưu Của Những Con Thú

  8
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  776
  Pháp Luật Vô Hình 2

  Pháp Luật Vô Hình

  502
  Aki Sora 3

  Aki Sora

  345
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  264
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 5

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  173
  Maken Ki 6

  Maken Ki

  140
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  83
  Nữ Y Tá Sexy 8

  Nữ Y Tá Sexy

  81
  Võ Bò Cạp 9

  Võ Bò Cạp

  78
  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng 10

  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng

  67