Cửu Gia Thư Long Tieng

Lồng Tiếng Cửu Gia Thư

Cửu Gia ThưGu Family Book 2013

  Cao Thủ Bóng Rổ 1

  Cao Thủ Bóng Rổ

  341
  Dragon Ball Z 2

  Dragon Ball Z

  137
  Mỹ Nam Đường Triều 3

  Mỹ Nam Đường Triều

  79
  Lan Lăng Vương 4

  Lan Lăng Vương

  78
  Nozoki Ana 18+ 5

  Nozoki Ana 18+

  67
  Sứ Giả Ichigo 6

  Sứ Giả Ichigo

  65
  Tiểu Thư Đi Học 7

  Tiểu Thư Đi Học

  54
  Nữ Hiệp Náo Thiên Quan 2008 8

  Nữ Hiệp Náo Thiên Quan 2008

  54
  Aki Sora 9

  Aki Sora

  53
  Cảm Ơn Cuộc Đời 10

  Cảm Ơn Cuộc Đời

  52
  Pháp Luật Vô Hình 1

  Pháp Luật Vô Hình

  1072
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  676
  Aki Sora 3

  Aki Sora

  357
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  264
  Maken Ki 5

  Maken Ki

  116
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 6

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  85
  Nữ Y Tá Sexy 7

  Nữ Y Tá Sexy

  75
  Shugo Chara! 8

  Shugo Chara!

  73
  Zombie Dâm Đảng 9

  Zombie Dâm Đảng

  70
  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng 10

  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng

  60
  Pháp Luật Vô Hình 1

  Pháp Luật Vô Hình

  1515
  Nozoki Ana 18+ 2

  Nozoki Ana 18+

  1406
  Aki Sora 3

  Aki Sora

  646
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  505
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 5

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  246
  Maken Ki 6

  Maken Ki

  246
  Nữ Y Tá Sexy 7

  Nữ Y Tá Sexy

  150
  Shugo Chara! 8

  Shugo Chara!

  150
  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng 9

  Cuộc Chiến Giữa Doreamon Và Ma Cà Rồng

  123
  Zombie Dâm Đảng 10

  Zombie Dâm Đảng

  120