Cửu Gia Thư Long Tieng

Lồng Tiếng Cửu Gia Thư

Cửu Gia ThưGu Family Book 2013

  Shugo Chara! 1

  Shugo Chara!

  625
  Sứ Giả Ichigo 2

  Sứ Giả Ichigo

  618
  Nhân Phẩm Của Quý Ông 3

  Nhân Phẩm Của Quý Ông

  333
  Nozoki Ana 18+ 4

  Nozoki Ana 18+

  303
  Đông Y - Vtv 3 5

  Đông Y - Vtv 3

  250
  Cậu Bé Thần Giáo 6

  Cậu Bé Thần Giáo

  229
  Aki Sora 7

  Aki Sora

  211
  High School Dxd 8

  High School Dxd

  165
  Tân Song Long Đại Đường (tập 38/38) 9

  Tân Song Long Đại Đường (tập 38/38)

  143
  Cầu Vòng Sau Mưa 10

  Cầu Vòng Sau Mưa

  140
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  302
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  195
  Cậu Bé Thần Giáo 3

  Cậu Bé Thần Giáo

  145
  Sứ Giả Ichigo 4

  Sứ Giả Ichigo

  137
  Kẻ Duy Nhất - Lý Liên Kiệt 5

  Kẻ Duy Nhất - Lý Liên Kiệt

  123
  Maken Ki 6

  Maken Ki

  92
  Shugo Chara! 7

  Shugo Chara!

  81
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 8

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  60
  Nữ Sinh Trả Thù 9

  Nữ Sinh Trả Thù

  46
  Manyuu Hiken Chou 10

  Manyuu Hiken Chou

  44
  Nozoki Ana 18+ 1

  Nozoki Ana 18+

  1148
  Aki Sora 2

  Aki Sora

  719
  Sứ Giả Ichigo 3

  Sứ Giả Ichigo

  613
  Shugo Chara! 4

  Shugo Chara!

  518
  Maken Ki 5

  Maken Ki

  324
  Oh! Người Tàng Hình (18+) 6

  Oh! Người Tàng Hình (18+)

  262
  Cậu Bé Thần Giáo 7

  Cậu Bé Thần Giáo

  163
  Nữ Y Tá Sexy 8

  Nữ Y Tá Sexy

  161
  High School Dxd 9

  High School Dxd

  147
  Manyuu Hiken Chou 10

  Manyuu Hiken Chou

  144