Hướng Dẫn Các Bạn Bị Lỗi Khi Xem Phim Trên PhimHC

* Hướng Dẫn Download Phim


- Bạn Không Xem Được Phim Trên PhimHC.Com có thể do bạn chưa tắt IDM bắt đuôi phim .

Huong Dan Download

- Cách giải quyết thật đơn giản . - Đầu Tiên Click chuột phải vào biểu tượng

Huong Dan Download

- Xuất hiện khung chương trình IDM

Huong Dan Download Huong Dan Download

- Rồi giờ các bạn vào lại link phim hồi nãy.

Huong Dan Download - Chúc Các Bạn Thành Công :)